Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Fibreations u, ten aanzien van de website https://fibreations.nl, op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fibreations of van derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fibreations.
De op deze website getoonde informatie wordt door Fibreations met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Fibreations is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Fibreations behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Fibreations sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Hoewel Fibreations alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fibreations niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Fibreations, welke geen eigendom zijn van Fibreations. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fibreations. Fibreations kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van sites waarnaar verwezen wordt via (hyper)links, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.